Ini perbezaan antara takaful dan insurans biasa : Pena Hijau

Ini perbezaan antara takaful dan insurans biasa

dreamstime_s_24673110
Menghadapi kegagalan – bangkit daripada beberapa kali jatuh
8 Oct 2020
Muslim woman hijab and friend at the gym doing cardio exercises
Nasihat yang membantu meningkatkan keimanan kita
8 Oct 2020
dreamstime_s_24673110
Menghadapi kegagalan – bangkit daripada beberapa kali jatuh
8 Oct 2020
Muslim woman hijab and friend at the gym doing cardio exercises
Nasihat yang membantu meningkatkan keimanan kita
8 Oct 2020
Musulman, droit, cour
icon follow us

Ramai yang mungkin pernah tertanya-tanya, apakah perbezaan utama antara insurans konvensional dan juga Takaful? Secara umumnya, tujuan insurans konvensional dan juga takaful adalah sama iaitu untuk melindungi pencarumnya.

Namun, terdapat beberapa perbezaan utama yang membezakan kedua-dua produk kewangan ini. Ini akan dijelaskan secara ringkas melalui artikel ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan takaful?

Secara umumnya, takaful boleh dikatakan sebagai insurans Islam yang patuh syariah berbanding insurans biasa. Terdapat beberapa produk takaful yang semestinya patuh syariah seperti takaful nyawa, takaful perubatan dan takaful kenderaan.

Takaful mengamalkan konsep insurans Islam yang berasaskan kerjasama secara bersama antara semua pencarum. Kesemua dana dan juga risiko dikongsi secara bersama antara para pencarum dan juga syarikat takaful.

Bantuan kewangan akan diberikan kepada pencarum yang terkesan melalui dana terkumpul yang disebut sebagai Tabarru’ yang dikumpulkan daripada kesemua pencarum takaful.

Kita boleh melihat empat perbezaan utama yang membezakan antara konsep takaful dan juga insurans biasa seperti berikut:

Niat

Pencarum yang membuat keputusan untuk mencarum dalam skim takaful bersetuju untuk menyumbang secara bersama dalam dana takaful. Pencarum takaful juga bersetuju untuk berkongsi risiko bersama pencarum takaful yang lain. Dana takaful akan digunakan bagi membantu pencarum lain yang terkesan dengan beberapa risiko yang berlaku.

Bagi insurans biasa pula, polisi insurans akan dibeli sebagai satu jaminan keselamatan keatas diri sendiri, manakala syarikat insurans bertindak sebagai penanggung risiko bagi individu tersebut.

Undang-undang

Bagi produk takaful, ia mestilah berpandukan bukan sahaja kepada undang-undang kerajaan, tetapi juga undang-undang syariah Islam. Setiap syarikat takaful mempunyai panel penasihat syariah tersendiri bagi memantau kesemua operasi agar ia sentiasa mematuhi kehendak Islam.

Manakala untuk insurans biasa, ia hanya tertakluk kepada penguatkuasaan undang-undang kerajaan sahaja.

Pelaburan

Bagi takaful, setiap pelaburan yang dilakukan akan berpandukan beberapa prinsip utama. Takaful dilarang sama sekali untuk melabur dalam sebarang aktiviti yang mempunyai unsur perjudian (maisir), perkara yang tidak pasti (gharar), dan juga faedah (riba’).

Unit pelaburan insurans biasa pula akan dilaburkan mengikut kesesuaian profil mereka.

Pulangan

Sekiranya terdapat sebarang lebihan wang disebabkan kurangnya kadar tuntutan oleh pencarum, ia akan diberikan dan dikongsi dalam kalangan pencarum.

Keuntungan daripada pelaburan juga akan dibahagikan antara pencarum dan juga pemegang taruh.

Kesimpulan

Takaful adalah satu produk insurans yang lebih terarah kepada konsep tolong-menolong dan perkongsian risiko antara sesama pencarum. Ia juga lebih diyakini kerana mematuhi konsep syariah Islam tanpa wujudnya penindasan antara kedua belah pihak.

Bagi orang Islam, takaful adalah pilihan yang sepatutnya menjadi keutamaan berbanding insurans biasa atau konvensional.

Sumber : Salam Web Today

alkhudhri
alkhudhri
Semoga artikel ini dapat memberi info kepada pembaca. Penulis sangat mengalu-alukan pembaca untuk memberikan komen, like atau kongsikan di mana-mana media sosial. Terima Kasih.
Ini perbezaan antara takaful dan insurans biasa
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more