covid-19 Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan #StayAtHome CORONAVIRUS (COVID-19) doacovid19 DOA HINDARI WABAK doacovid19 “Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu
daripada penyakit sopak, gila, kusta dan
penyakit-penyakit yang buruk”
Riwayat Abu Daud (1554), Ahmad (13027), An-Nasa’ie (5493) & Abu Ya’la (2897)
4 Jan 2011
1Malaysia-Click
Selamat Datang Ke 1Malaysia-Click Di 1Malaysia-Click anda akan dibayar dengan HANYA melawat iklan sahaja. Payment Proofs Admin—–> Click herePayment Proofs Members—–> Click […]