covid-19 Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan #StayAtHome CORONAVIRUS (COVID-19) doacovid19 DOA HINDARI WABAK doacovid19 “Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu
daripada penyakit sopak, gila, kusta dan
penyakit-penyakit yang buruk”
Riwayat Abu Daud (1554), Ahmad (13027), An-Nasa’ie (5493) & Abu Ya’la (2897)
3 Sep 2020
Realiti solat yang perlu diteliti
Agama Islam yang kita sayangi ini ditunjangi oleh rukun-rukunnya yang penting, ibarat tiang-tiang yang memastikan berdirinya sebuah rumah yang kita […]