covid-19 Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan #StayAtHome CORONAVIRUS (COVID-19) doacovid19 DOA HINDARI WABAK doacovid19 “Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu
daripada penyakit sopak, gila, kusta dan
penyakit-penyakit yang buruk”
Riwayat Abu Daud (1554), Ahmad (13027), An-Nasa’ie (5493) & Abu Ya’la (2897)
7 Sep 2023
20230908 taubat istiqamah solat
Akhlak Mulia, Taubat Dan Istiqamah
Rasullulah shollallahu ‘alaihi wa salam yang berkeperibadian luhur dan berakhlak mulia lagi tinggi, menganjurkan dan memuji pekerti luhur dan adab […]
30 Aug 2023
20230829 29 ogos
[Video] Terima Kasih 29082023
Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dikesempatan yang ada ni, Abey mengucapkan terima kasih di atas doa dan ucapan selamat […]