Tag zakat : Pena Hijau - Hijaukan Bumi Allah ♡ Alkhudhri.com

zakat

8 Dec 2022
Melunaskan Zakat Harta Di Akhir Tahun
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam yang mencukupi syarat yang ditetapkan […]
16 Dec 2021
Zakat Membersihkan Dosa dan Menyucikan Jiwa
Makna Zakat dari segi bahasa ialah: bersih, suci, subur, bertambah, berkembang, berkat dan baik. Dari segi syarak pula ialah: Mengeluarkan […]